Toimintaperiaate

Ilmalämpöpumppu (ILP) koostuu ulkoyksiköstä ja sisäyksiköstä. Lämmityskäytössä ulkoyksikkö kierrättää ulkoilmaa lävitseen, josta talteen otettu lämpö siirtyy kompressoritekniikan avulla sisäyksikköön. Sisäyksikkö jakaa lämmön huoneilmaan. Jäähdytyksessä järjestelmä toimii päinvastoin eli sisäilman lämpöenergia siirtyy ulos.

Suurimmat säästöt saavutetaan sähkö -ja öljylämmitteisissä omakotitaloissa, jolloin ilmalämpöpumpun käyttö vähentää merkittävästi alkuperäisen lämmitysjärjestelmän lämmitysenergian tarvetta. Laitteen hyötysuhde lämmityskäytössä ilmaistaan SCOP-arvolla. Luku kertoo, montako kilowattia lämpöenergiaa saadaan tuotettua yhdellä kilowatilla sähköä. Suoran sähkölämmityksen arvo on 1, kun lämpöpumpuilla päästään jopa viiteen ja ylikin. SCOP-arvoja vertailtaessa on olennaista verrata keskenään saman mitoituskuorman (Pdesignh) laitteita. Mitoituskuorma kertoo, kuinka suuri määrä laitteesta saadaan lämpöä, eli kuinka isoon tilaan laite sopii.

Ilmalämpöpumppua käytetään myös puulämmitteisissä ja kaukolämpötaloissa, koska se tuottaa lämpöä todella nopeasti ja vaivattomasti, sekä viilentää tehokkaasti kesällä. Ilmalämpöpumppu soveltuu usein autotatallin päälämmitysjärjestelmäksi.

Ilmalämpöpumpulla pystytään vaikuttamaan myös sisäilman laatuun. Laitteista löytyy mallista riippuen erilaisia suodattimia epäpuhtauksien poistamiseen sisäilmasta. Tämän lisäksi ilmalämpöpumput poistavat tehokkaasti kosteutta ilmasta, joka vähentää esimerkiksi kosteudesta johtuvia homeriskejä.